• Kwaliteit van leven

    Sinds een paar jaar is Johan zijn eigen aannemersbedrijf begonnen. Hij heeft altijd al in de bouw gewerkt en had zich opgewerkt tot een hoge functie bij een grote Nederlandse aannemer voordat hij voor zichzelf begon. Dankzij de persoonlijke Life Navigator service portaal van de Sociale Dienst is hij erachter gekomen dat dit toch echt werk is wat het beste bij hem past. Vervolgens heeft het Life Navigator service portaal van de Sociale Dienst Johan geholpen met het onderzoeken welke vaardigheden en kennis hij nodig had en welke acties er ondernomen moesten worden om voor zichzelf te beginnen. Behalve professioneel ging het Johan privé ook voor de wind. Hij heeft namelijk met zijn vriendin een huis gekocht waar ze heerlijk samenwonen.

    Totdat Johan slecht nieuws kreeg van de dokter. Het bleek namelijk dat hij een nieraandoening heeft. Zijn wereld leek in te storten en even was Johan de wanhoop nabij. Omdat hij geen idee had wat dit precies voor hem betekende en omdat hij goede ervaringen had met de persoonlijke Life Navigator service portaal van de Sociale Dienst viel hij hier nu daar weer op terug. Via de Life Navigator applicatie van de Sociale Dienst kwam Johan terecht bij verschillende instanties die hem ondersteund hebben om zijn leven weer op te pakken. De Nierstichting is van grote waarde geweest bij het ontdekken van de mogelijkheden om zo zelfstandig mogelijk verder te leven met een nieraandoening. En bijvoorbeeld de organisatie MEE die ondersteuning verleent aan mensen met een chronische aandoening heeft Johan via de app van de Sociale Dienst gevonden. Zo kwam hij er ook achter dat hij recht had op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning waardoor hij over de financiële mogelijkheden beschikking kreeg om zijn nieuwe huis zo aan te passen dat het mogelijk was om thuis dialyse toe te passen. Daarvoor kon hij terecht bij de Zorgwinkel en de Thuiszorg. De app van de Sociale Dienst heeft handvatten aangereikt waarmee Johan naar zijn werkgever en de bedrijfsarts kon stappen om faciliteiten te creëren waardoor hij een groot deel van zijn werk kon blijven doen, deels thuis en deels op kantoor.

    Dankzij de mobiele Life Navigator applicatie van de Sociale Dienst heeft Johan de regie over zijn leven en zijn aandoening in handen kunnen houden en heeft hij zijn leven weer op kunnen pakken. Hierdoor is zijn aandoening stukken leefbaarder geworden en is hij beduidend minder afhankelijk van financiële steun van de overheid. En dat heeft hij allemaal zelfstandig kunnen bewerkstelligen.

  •  

     

Volg ons