• Over Ons

  Life Navigator ondersteunt bedrijven en instanties om nieuwe service, marketing en business modellen toepasbaar te maken. De kansen in de hedendaagse markt worden vanuit de Customer Journey 3.0 methodiek inzichtelijk gemaakt en op scherp gezet. Zo onstaan er oplossingen die optimaal aansluiten bij het hedendaagse grillige klantgedrag. De klant krijgt hierbij een regie rol en wordt verleid tot het maken van keuzes die de belangen van alle betrokkenen vanuit de samenhang borgt.

  De oplossingen die vanuit de Customer journey 3.0 in kaart zijn gebracht, kunnen snel gerealiseerd worden, gebruik makende van Life Navigator Systeem, waarbij vanuit de "Cloud" deze services geintegreerd kunnen worden in bestaande en ook nieuwe implementaties. Wij hebben de beschikking over mobiele applicaties (App Framework) die door middel van het inrichten van het systeem snel op maat ingezet kunnen worden om de markt te bedienen. Alternatief kunnen we dit ook binnen Web Portals toepassen. 

 • Life Navigator is gedreven door innovatie en werkt aan oplossingen vanuit een netwerk economie. Dit passen wij niet alleen toe in de marketing en business modellen die we voor onze klanten toegankelijk maken, maar ook in onze eigen bedrijfsvoering. Door de belangen van alle stakeholders in een gezonde samenhang toe te passen, ontstaat er meeerwaarde die aan alle partijen, inclusief de klant ten goede komt. Wij werken hierbij met gerenomeerde partners die vanuit hun expertise in samenwerking met ons de propositie naar onze klanten versterken.

   

  Onze Partners


 • Total Identity

  Voor de analyse van klantreizen en het inventariseren van toepasbare ecosystemen werken we samen met Total Identity. Zo ondersteunen wij organisaties / bedrijven om outside-in denken toe te passen en aanbod, kennis en partners vanuit hun krachten te positioneren, waarbij de meerwaarde hiervan op het juiste moment tot uiting komt.


  Archifact

  Het kenniscomponent binnen onze oplossingen is gerealiseerd in samenwerking met Archifact. Hun methodiek om processen non-procedureel (declaratief) te automatiseren, sluit scherp aan bij Life Navigator. Samen met Archifact modeleren wij de kennis die speelt binnen de klantreis en maken deze op evolutionaire wijze toepasbaar binnen de applicatie.


  Universiteit van Maastricht

  In samenwerking met de Universiteit van Maastricht (Service Science Factory) onder leiding van Prof. Dr. Gaby Odekerken-Schröder, wordt de term 'Zelfredzaamheid' in de hedendaagse context opnieuw gedefinieerd, met als doel dit concept meetbaar te maken. We streven naar de publicatie van een whitepaper waarin dit begrip wetenschappelijk gedefinieerd zal worden en inhoudelijk vorm zal krijgen.

   

 • Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden

Volg ons