• Meetbare resultaten

  Grip op resultaat door te sturen op kwaliteit.
  De klant laten participeren met verantwoordelijkheid voor eigen keuzes.

   

 •  

  Evolutionair kennismodel

  Dwing de klant niet in vaste patronen, maar geef de klant de ruimte om af te wijken van de gevestigde orde. Op deze wijze kunnen nieuwe patronen ontdekt en gebruikt worden.

   

  Zelfregulerend

  Bewaak en optimaliseer de effectiviteit en kwaliteit. Door meetbaarheid en signalering worden risico’s beperkt en kunnen klanten en stakeholders vaststellen wanneer er actie gewenst is.

   

   

  Optimale privacy

  Kennis toe te passen vanuit een actueel en totaal klantbeeld, zonder dat de betrokken partijen inzage krijgen in de persoonlijke klantgegevens.
   

   

  Zoeken met context

  De volgende stap in de evolutie van het web. Van Web Intelligence naar een Pragmatic web, door meetbare gedragspatronen af te zetten tegen het onderliggende kennisfundament.

   

   

 •  

   

  Vanuit de betrokkenheid met de klant, de klantreis te optimaliseren
                                                   

  De klant krijgt alle vrijheid om zelf keuzes te maken. Door te meten
  aan keuzes leert u veel over de klant en kun u het kennismodel verder optimaliseren.
  Zo kunt u meebewegen met veranderingen en hierop anticiperen. 
  Lees meer:

   

 •  

  Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op: sales@lifenavigator.nl

Volg ons