• Sturen op resultaat

  Grip op resultaat door slimmer te organiseren en proactief te sturen.
  Mensen vanuit eigen regie laten participeren, met verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes.

   

 •  

  Evolutionair

  Stuur niet aan op vaste werkwijzen, maar geef de ruimte om - ondersteunt door (kennis)regels - af te wijken van de gevestigde orde. Op deze wijze kunnen nieuwe effectievere werkwijzen ontdekt en toegepast worden.

   

  Proactief

  Optimale effectiviteit en kwaliteit, door te sturen op resultaat, zonder het proces van te voren vast te leggen. Onze tools helpen bij het maken van de juiste keuzes in de uitvoering en signaleren risico’s, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd. Dus niet achteraf het proces bijstellen, maar de werkwijze in de uitvoering direct bijsturen.

   

   

  Optimale privacy

  Optimale hulp en dienstverlening op maat - uitgaande van de leefwereld - zonder dat de betrokken mensen of partijen inzage krijgen in de persoonsgegevens.
   

   

  Aanbod op maat

  Het juiste aanbod in aansluiting op de persoonlijke behoefte, zonder onnodige vragen over de persoonlijke situatie. Onze tools maken het mogelijk - na toestemming - om (kennis)regels toe te passen op een persoonlijke situatie en hier passende keuzes in voor te stellen, zonder dat de persoonlijke situatie op dat moment zichtbaar hoeft te zijn bij een begeleider of hulpverlener.

   

   

 •  

   

  Vanuit betrokkenheid, de uitvoering optimaliseren
                                                   

  Samenwerken aan een kennismodel voor uw domein en speelveld.
  Alle vrijheid om zelf verantwoord keuzes te maken. Door keuzes en resultaten

  te meten, kunt u het kennismodel verder optimaliseren en de effectieviteit vergroten.
  Zo kunt u meebewegen met veranderingen en hierop anticiperen.

   

 •  

  Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op: sales@lifenavigator.nl

Volg ons