• Meetbare resultaten

 • De inzet van zelfredzaamheid heeft tot doel de klant te verleiden tot het maken van kwalitatieve en duurzame keuzes. Dit wordt gerealiseerd door de klant te ondersteunen in het in het ondernemen van de juiste acties om hun doelen te bereiken. De klant bereikt daardoor sneller haar doelen en het proces verloopt efficiënter. Alle betrokken partijen besparen hierdoor kosten. Er ontstaan namelijk minder problemen die voortkomen uit het maken van de verkeerde keuzes.

  De aanpak van Life Navigator is uniek. De klant hoeft niet zelf te zoeken naar kennis en middelen om de juiste keuzes te maken; deze worden in het proces op het juiste moment in beeld gebracht. De klant bepaalt vanuit haar persoonlijke situatie het eigen proces en organiseert zelf de benodigde middelen die daarbij passen. De persoonlijke situatie bepaalt welke informatie, activiteiten en middelen hier het beste op aansluiten. Deze worden in de daaruit resulterende volgorde aan de klant getoond. De klant bepaalt uiteindelijk zelf de keuze, en dat hoeft niet datgene te zijn wat als beste keus is aangemerkt. Het kan zelfs iets zijn wat niet wordt voorgesteld.

  De “beste” keus wordt als benchmark genomen. Door de gemaakte keuzes hier tegen af te zetten kunnen de resultaten meetbaar gemaakt worden. Zo kunnen we inzichtelijk maken in hoeverre de keuze van de klant hierop aansluit en wat de impact daarvan is.

  Als de klant andere keuzes heeft gemaakt waarbij het doel sneller of beter is bereikt, dan is dat een reden om het onderliggende kennismodel te evalueren.

   

  Door vast te stellen wat er ontbreekt of wat er moet worden aangepast, wordt een nieuwe benchmark gedefinieerd.

  Tevens kan bekeken worden waarom afwijkende keuzes gemaakt worden die niet positief bijdragen tot het bereiken van de gestelde doelen.

  Het kan zijn dat de uitleg of het woordgebruik niet over komt of dat men dit vanuit een andere emotie heeft beoordeeld. De resultaten van een dergelijk onderzoek kunnen gebruikt worden om het kennismodel verder te optimaliseren.

  Door de resultaten te meten en dit mee te nemen in het onderhoud van het kennismodel, wordt een optimale gebruikerservaring gerealiseerd en is de effectiviteit van zelfredzaam maximaal.

   

Volg ons