Aan de slag met participatie en de menselijke maat

Met instrumenten en methodieken die inwoners, ondernemers, overheid en (maatschappelijke) organisaties – ieder op hun eigen wijze – ondersteunen in hun zoektocht om verder te komen en - in het verlengde daarvan - elkaar echt kunnen helpen.

Mensen zoeken vanuit hun eigen persoonlijke situatie de aansluiting bij de systemen die zijn bedacht om hen te ondersteunen. Om dit goed te organiseren moet de leefwereld en de systeemwereld met elkaar verbonden worden. Dat vereist oplossingen die mensen persoonlijk, maar ook de maatschappij meer opleveren en betaalbaar zijn.

Mensen helpen de weg te vinden in hun leven, samen met mensen die zij vertrouwen. Ondersteund door de kennis en ervaring van deskundigen, die de persoonlijke situatie begrijpen. Dat is waar Life Navigator voor staat en waar wij in samenwerking met mensen en organisaties aan werken.

Lees meer over onze workshops en tools die daarbij kunnen ondersteunen.

Participatie op decentraal niveau voor complexe maatschappelijke opgaven

De methodiek van Life Navigator ondersteund overheid bij de organisatie en invulling van de lokale participatieverordening in aansluiting op de doelen en ambities van de gemeenteraad. In het verlengde van de wet “Versterking participatie op decentraal niveau”. Onze adviezen, tools en workshops ondersteunen het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering of evaluatie van gemeentelijk beleid en het organiseren van waardevolle verbindingen.

-> Lees meer over onze werkwijze

Aan de slag met een leefwereldsessie

In een leefwereldsessie wordt jouw persoonlijke situatie via een leefwereld-bloem in beeld gebracht. Je wordt op weg geholpen met de keuzes om je leven te organiseren zoals jij dat wenst. Je kunt vanuit de leefwereld-bloem overzien wat je mogelijkheden zijn en het helpt bij het inzien van de risico’s en de impact van je eigen keuzes (in het verleden en naar de toekomst toe). Doordat je op een andere manier naar de situatie gaat kijken, kun je ook beter je eigen hulpvraag duidleijk maken.  
 
Volg ons