• Zorg en welzijn in aansluiting op de Leefwereld

  Ontdek de keuzes die passen bij jouw persoonlijke situatie
  en pak de regie over je eigen leven.

 • De tools van Life Navigator ondersteunen mensen bij het vinden van de weg naar wat voor hun werkt. Op hun eigen wijze, uitgaande van hun persoonlijke situatie, behoefte en mogelijkheden. Ze kunnen bepalen welke keuzes voor hun van toepassing zijn en wat dit voor hun betekend. Door de juiste keuzes te maken kunnen ze de regie behouden over hun eigen leven.

  Er wordt een profiel opgebouwd, waarmee ze steeds beter geholpen kunnen worden. Ook in de verbinding naar het sociale en het maatschappelijke netwerk. Er wordt zoveel mogelijk proactief aangestuurd op oplossingen die er toe doen.

  Mocht het nodig zijn om hulp van derden in te schakelen, dan kan het profiel gebruikt worden bij het aanvragen en organiseren van ondersteuning, zorg of andere voorzieningen. Een dynamische formulieren interface zorgt ervoor dat formulieren zoveel mogelijk automatisch worden ingevuld, waarbij aanvragen naar meerdere instellingen als één aanvraag verwerkt kunnen worden.

  In het verlengde daarvan is sturing op en transparantie in de uitvoering bij deze instellingen mogelijk. Integratie met de systemen van overheid en zorgaanbieders zijn daarbij ondersteund. De instellingen / bedrijven kunnen daarbij op maat - volgens de eigen organisatievorm en werkwijze - hun activiteiten uitvoeren.

  In samenwerking met alle betrokken partijen worden mensen optimaal en op maat geholpen, zodat onnodige complexiteit, problemen, vertragingen en kosten worden voorkomen.

   

 • Zoeken naar hulp en informatie over
  Zorg, Welzijn en Werk

  Met deze App

  - hoef ik niet voor alles te bellen en na te vragen
  - kost het mij minder tijd en telefoonkosten
  - vind ik meteen wat er voor mij van toepassing is

  www.ik-zelf-app.nl

 • Onze tools zijn toepasbaar in Apps en in de web-browser:

  Zelfsturing met eigen regie (vanuit één loket): Vanuit de persoonlijke situatie ontdekken wat je kunt doen en wie daarbij kan helpen. Ondersteunt door kennis en regelgeving, proactief handelen en tijdig (bij)sturen. Ook toepasbaar voor ondersteunende en faciliterende partijen zonder dat inzage in de persoonsgegevens en achtergronden van die persoon is vereist, of dat zie hier navraag over hoeven te doen. Ze kunnen iemand direct helpen door te praten over onderwerpen, ondersteuning en diensten die van waarde zijn binnen de persoonlijke situatie.

  Leefwereld dashboard: Een geconsolideerd overzicht van resultaten gemeten in de leefwereld. Zo kunnen er inzichten worden ontleend over de leefwereld en de impact van het beleid, teneinde deze te optimaliseren in relatie tot de doelstelling binnen uw organisatie of bedrijfsvoering.

  Multi-Formulieren interface: Aanvragen voor ondersteuning of voorzieningen worden (zo ver mogelijk) automatisch verwerkt in relatie tot het beveiligde persoonlijke profiel. Dit profiel wordt gevuld en verrijkt bij het toepassen van de zelfsturing. De inhoud wordt continu gevalideerd en indien nodig wordt hier navraag over gedaan. Formulieren of data structuren van interfaces worden automatisch gevuld, volgens de regels en standaarden die daarvoor gelden. Dit zonder dat de client de onderliggende procedures en systemen hoeft te doorgronden, of meerdere formulieren naar verschillende loketten / instellingen hoeft te sturen.

  Proactieve takenlijst: Het inrichten en bewaken van de verwerking voor de aanvraag en het organiseren van de uitvoering. Uitgaande van meerdere partijen, elk met hun eigen systemen en werkwijzen. U kunt dit invullen met meerdere locaties, werkplekken, functies / rollen, bevoegdheden en de volgordelijkheid van taken. Alle betrokken partijen behouden daarbij de vrijheid om de uitvoering van hun bedrijfsvoering naar eigen inzicht te organiseren. Bij de uitvoering van de taken, is de betrokken informatie direct inzichtelijk, uitgaande van gegevens bij de bron, zodat deze consistent en actueel zijn.

  Persoonlijk profiel:
  met optimale privacy, eigendom van en regie over de eigen gegevens. Alleen met toestemming worden gegevens met andere partijen gedeeld, dusdanig dat ze toegepast kunnen worden door deze partijen, zonder dat de gegevens zelf zichtbaar worden.

  Verbindingen:
  betrokken partijen etaleren het aanbad vanuit de vraag, waarbij professionals en ervaringsdeskundige kennis inbrengen over wanneer dit aanbod van toepassing is en hoe daarmee omgegaan dient te worden.

  Resultante:
  waarbij rekening gehouden kan worden met het beleid van de betrokken stakeholders en er gestuurd kan worden op de resultante in relatie tot de overkoepelende doelen. Of dat er lering getrokken kan worden uit de impact van het beleid in de praktijk, zodat beleid tijdig kan worden bijgesteld om tot meer of betere resultaten te komen.

  U bepaald welke tools van Life Navigator u al dan niet wenst in te zetten. De tools die u inzet vormen vervolgens een integraal geheel. Het kenniscomponent dat dit mogelijk maakt, werkt met eenduidige en herbruikbare definities, feiten en regels, waarmee invulling wordt gegeven aan processen en ondersteuning op maat. Inclusief het proces om de weg te vinden en te bepalen hoe dit op maat kan worden toegepast

   


 •  

 • Doelgericht sturen op resultaat
                                                           

  Onze tools zijn door inrichting op maat toepasbaar - uitgaande van uw doelstellingen -
  waarbij u bepaalt welke componenten en koppelingen worden ingezet.

 • Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op: sales@lifenavigator.nl

Volg ons