• Cases

   


 • Gemeente Zaanstad - Verkenning werkende armen - Workshops "Werken & Rondkomen"

   Voor de Armoedeopgave van de gemeente Zaanstad, zijn we in samenwerking met inwoners en het maatschappelijke netwerk een verkenning gaan uitvoeren binnen de doelgroep werkende armen. M.a.w. mensen die wel werken, maar toch moelijk kunnen rondkomen. Te denken aan oorzaken zoals: te weinig uren of opdrachten, maar ook  - door persoonlijke omstandigheden - niet voldoende tijd of inkomsten uit werk kunnen halen. De doelstelling voor de langere termijn is beleid en ook de onderlinge samenwerking te optimaliseren, teneinde deze sterk groeiende doelgroep beter te kunnen ondersteunen. Aspecten van armoedeval, maar ook multiproblematiek en maatwerk zijn hierbij van toepassing.

   

 • Zorginstituut Nederland – Workshop: "De burger in eigen kracht"

   Op verzoek van Zorginstituut Nederland heeft Life Navigator - als onderdeel van de IZO Denktank ‘Mantelzorg zonder (digitale) hindernissen’ een aantal workshops gegeven. Het doel van de workshops was te ontdekken hoe (mantel)zorg slimmer georganiseerd kan worden. Zoals bekend - bleek nu ook weer - dat we veelal gecultiveerd zijn om het systeem te volgen en daar in verzanden. De oplossing is om eerst terug naar jezelf te gaan en - los van systeem - in kaart gaan brengen wat er echt nodig is, te kijken hoe je dit kunt organiseren en wat daar nu echt voor nodig is. De opbrengst is meegenomen in het eindresultaat van de Denktank en een aantal deelnemers zijn dit na de workshop ook direct in de praktijk gaan toepassen!

   

 • Adviescommissie gemeente Zaanstad - Workshop "Slimmer Organiseren"

   In opdracht van de adviescommissie in samenwerking met de afdeling Cliëntenparticipatie bij de gemeente Zaanstad, is een Life Navigator Workshoptraject georganiseerd, met als doel de adviescommissie te helpen om de organisatie, het beleid en de werkwijzen verder te ontwikkelen. Lees hier hoe de commissie in de workshops aan de slag is gegaan. 

 • Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) - Zelfredzaamheid en Zelfwerkzaamheid

   Op initiatief van de SDD zijn de methodiek en tools van Life Navigator getoetst aan de toepassing binnen het sociale domein. In co-creatie met directie, beleidsmedewerkers, ketenpartners en de klanten van de SDD is de Ik-Zelf App gerealiseerd. Met de Ik-Zelf App kunnen burgers zelf hun zaken organiseren en (weer) actief deel te nemen aan de samenleving en arbeidsmarkt, waarbij vanuit zelfsturing op resultaat wordt gestuurd. Lees hier hoe dit in de verkenning in de gemeente Zwijndrecht is toegepast. 

Volg ons