• Over Ons

  Life Navigator ondersteunt bij het organiseren van (burger)participatie en betere samenwerking in de keten. Tevens helpen wij bedrijven en instellingen bij het optimaliseren van hun dienstverlening. Met onze Adviezen en Tools, worden mensen - medewerkers, klanten en burgers - in hun kracht gezet en in het verlengde daarvan kunt u de uitvoering slimmer organiseren. In samenwerking met verschillende zelfstandige ondernemers en de ondersteuning vanuit onze business partners, helpen we de kwaliteit van dienstverlening te vergroten en kosten te besparen.

  Life Navigator is opgericht door Mark Kristel. Mark is een deskundige op het vlak van vernieuwing en verandering. Resultaat staat daarbij altijd centraal. De combinatie van zijn ervaring en kennis van techniek, informatie en organiseren, stelt hem in staat een effectieve verbinding te maken in de transitie van denken naar doen. Deze succesvolle werkwijze is de basis voor de methodiek en de (informatie)modellen die bij Life Navigator worden toegepast. Life Navigator doet dit in samenwerking met businesspartners en (rijks)overheidsinstellingen.

  Zijn visie is, dat mensen hun leven en werk beter kunnen organiseren, door ze te voorzien van de juiste informatie op het juiste moment. Door de veranderende maatschappij bestaat er een grote verscheidenheid in denken en doen. Er zijn dan ook veel situaties waar een hulpvraag uit naar voren kan komen, dit terwijl de complexiteit binnen het speelveld sterk is gegroeid. Zo ook bij het organiseren van welzijn en zorg. Burgers en hulpverleners vinden het steeds moeilijker de situatie te overzien en de juiste keuzes te maken. Ze worden door de omstandigheden geleefd en raken de controle kwijt over het inrichten van hun eigen leven. Door ze in hun eigen kracht te zetten en te betrekken bij het organiseren van de oplossing, voelen ze zich medeverantwoordelijk en dragen ze bij aan het realiseren van een effectieve oplossing. Binnen deze oplossing wordt ook sociale waarde gecreëerd. Elkaar helpen, vertrouwen en wederkerigheid dragen bij aan een functionele maatschappij. Resultaten worden behaald door het oogsten van de waarde in (nieuwe) verbindingen, in combinatie met het organiseren van goede samenwerking van alle betrokken partijen.


 • Strategische samenwerking met Archifact Information Technologies

  Life Navigator en Archifact zijn in 2012 vanuit samenwerking gestart met de ontwikkeling van een kennis-gedreven oplossing, die het organiseren vanuit de leefwereld faciliteert. De klantreis-methodiek en het gerelateerde informatiemodel van Life Navigator, in combinatie met de adaptieve technologie en ontwikkel-methodiek van Archifact, vormt een sterke combinatie die voor beide partijen interessant is.

  De samenwerking is door de jaren heen verder versterkt en we zijn gebruik gaan maken van elkaars producten, diensten en vaardigheden in een bredere context. Op deze manier zijn we instaat een integrale oplossing aan onze klanten te bieden, waarin de modulen van Archifact en Life Navigator samenkomen.

  Zo ook bij het verankeren van de resultaten uit de workshops van Life Navigator (in een informatiemodel dat de basis vormt voor een bredere toepassing bij de klant), wordt de business- en informatieanalyse uitgevoerd door Archifact, in samenwerking met Life Navigator. Ook worden de medewerkers van Life Navigator ingezet bij trajecten van Archifact, daar waar de meerwaarde van de samenwerking tot uiting komt.

   


 • Vereniging Nederlandse Gemeenten

  In samenwerking met en in aansluiting op de verschillende initiatieven van VNG-realisatie, maken we de verbinding met de nieuwe ontwikkelingen bij de (lokale) overheid. Door onze betrokkenheid en bijdragen via Initiate, Pilot-Starter en Common Ground, dragen we bij aan concrete resultaten. Met de inbreng van de methodieken en instrumenten van Life Navigator helpen we verschillende gemeente in het slimmer organiseren van hun dienstverlening.


  Zorginstituut Nederland -
  IZO

  In samenwerking met Zorginstituut Nederland sturen we aan op slimme systemen en instrumenten die ten dienst staan van de mensen. Zoals ervoor zorgen dat mensen de juiste zorg en ondersteuning (zelf) kunnen organiseren en daar de hulp bij krijgen die ze nodig hebben. Met de workshops van Life Navigator en de IZO denktank brengen we kennis en ervaringen bij elkaar en maken we de beweging van denken naar doen.

   

   

   


 • Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen

  Voor het testen van de applicaties die door Life Navigator worden geleverd, wordt er samengewerkt met Pharos. Door de doelgroep te betrekken in het testen van de applicatie borg je dat deze aansluit en begrepen wordt. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor het realiseren van een bruikbare toepassing die toegankelijk is voor iedereen.


  Advies over opvoeden, opgroeien en gezondheid

  De informatie binnen de applicaties van Life Navigator - voor de klantreizen van kinderwens tot en met het ouderschap - worden in beeld gebracht door integratie met de informatiesystemen van opvoeden.nl.
  Door betrouwbare informatie bij de bron te halen en op het juiste moment in beeld te brengen, vergroot je de slagvaardigheid van (toekomstige) ouders in aansluiting op hun leefwereld
  .


   

   

   

 • Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden

Volg ons