• De beperking van Semantische Search Engines

    Het zoeken via search engines zoals Google, is beperkt tot de tekst van de zoekopdracht en de optelsom van semantiek van acties en gedrag die je in de historie met hun hebt opgebouwd. Er is geen verdere intelligentie mogelijk omdat men niet weet, voor wie, door wie en waarom er gezocht wordt en welke omstandigheden hierbij een rol spelen. Binnen Life Navigator is de context van de specifieke zoektocht wel bekend en wordt deze constant actueel gehouden, door (indien nodig) het stellen van een aantal gerichte vragen, vanuit de historie van gemaakte keuzes, verrichte activiteiten en de persoonlijke situatie op dat moment.


Volg ons