• Innovatieve verdienmodellen zijn gerelateerd
    aan waarde en niet alleen aan geld

    Veelal worden prijzen en kosten niet begrepen, omdat deze niet gerelateerd kunnen worden aan de waarde die wordt ontleend aan de toepassing van het product of dienst door de klant. Binnen het Life Navigator Systeem wordt juist gewerkt vanuit deze toepassing en wordt er gestuurd op het ontstaan van gerelateerde verbindingen. Dit kunnen zijn verbindingen tussen personen, bedrijven, instanties, middelen, etc. Elke verbinding vertegenwoordigd een waarde binnen de context van deze toepassing en kan zo transparant worden vertaald naar een prijs, in relatie tot deze waarde. De Life Navigator kennisregels voor het ecosysteem houden hierbij rekenschap met de verschillende factoren in relatie tot een evenwichtige en gezonde (lokale) economie, gebaseerd op algemene samenhang en de belangen van alle betrokken stakeholders.


Volg ons