• Marktplaatsen kunnen alleen matches maken binnen momentopnames

    Marktplaats toepassingen die vraag en aanbod bij elkaar brengen gaan uit wat er op dat moment en locatie beschikbaar is en zijn daardoor beperkt. Life Navigator stuurt / coacht de betrokken partijen in het ondernemen van activiteiten, waardoor de vereiste omstandigheden en feiten worden geënsceneerd om een gewenste match te kunnen realiseren. Hierdoor stuurt Life Navigator aan op het ontstaan van matches.


Volg ons