• Betrokkenheid en klantbeleving worden beperkt door inside-out klantreizen

    In de marktbenadering en service verlening wordt veel al vanuit de methodiek van een klantreis bepaald, welke contactmomenten er zijn van de klant met het product (of dienst). Hierbij wordt vanuit het aanbod / product gedacht (inside-out) en niet vanuit de klant en waarom deze behoefte ontstaat. Men spreekt over klantbeleving terwijl het gaat om de productbeleving van de klant. Hierdoor is de betrokkenheid met de klant beperkt tot de scope van het eigen aanbod, terwijl de werkelijke reis die de klant maakt deze scope overstijgt en daarbij ook producten van meerdere aanbieders raakt. De inside-out klantreis ziet maar een deel van de werkelijke reis die de klant maakt, waardoor klant gedrag moeilijk te begrijpen / te volgen is. Life Navigator werkt met de gedeponeerde Customer Journey 3.0 methodiek, die de klantreis in kaart brengt vanuit de doelen en aanpak die de klant beweegt (outside-in). De klant wordt hierbij vanuit het Life Navigator Systeem gecoacht in de activiteiten en keuzes die hierin gemaakt kunnen worden, waardoor de toegankelijkheid en herkenbaarheid bij de klant optimaal is en er constant met de klant kan worden meegereisd, onafhankelijk van de persoonlijke keuzes die zij hierbij maken.


Volg ons