• Adviescommissie Gemeente Zaanstad

    De adviescommissie in de gemeente Zaanstad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente, over hoe inwoners het beste betrokken kunnen worden bij verschillende thema’s rondom hulp en ondersteuning.

    In opdracht van de adviescommissie in samenwerking met de afdeling Cliëntenparticipatie bij de gemeente Zaanstad, is een Life Navigator Workshoptraject georganiseerd, met als doel de adviescommissie te helpen om de organisatie, het beleid en de werkwijzen verder te ontwikkelen.

    In het workshoptraject zijn de leden van de adviescommissie met elkaar aan de slag gegaan om vast te stellen: wat er nodig is om de eigen organisatie te structureren in aansluiting op de doelstellingen van de Adviescommissie en waar van toepassing verbeterkansen in de werkwijze te bepalen. Daarbij is tevens bepaald welke middelen nodig zijn en welke samenwerking moet worden afgesproken.

    De deelnemers aan de workshop hebben aangegeven, dat "het nu duidelijk en concreet is hoe het verder moet en wat er van de adviescommissie veracht mag worden". De workshop is op maat voor de adviescommissie ingezet, waarbij gebruik is gemaakt van de methodieken en aanpak die door Life Navigator standaard worden gehanteerd voor workshops gerelateerd aan “Slimmer Organiseren”. .

Volg ons