• Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)

  Op initiatief van de SDD zijn de methodiek en tools van Life Navigator getoetst aan de toepassing binnen het sociale domein. In een voortraject is bepaald waar de kansen lagen voor het beter aansluiten van de werkprocessen op de klantvraag en is in samenwerking met de beleidsmedewerkers een programma opgesteld voor zelfsturing t.b.v. het vergroten zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid. Dit is vervolgens uitgewerkt en toegepast in een verkenning binnen de gemeente Zwijndrecht.

  In co-creatie met directie, beleidsmedewerkers en ketenpartners, plus de inwoners van de gemeente en klanten van de SDD is de Ik-Zelf App gerealiseerd. De App helpt bij zelf keuzes te bepalen en actie te nemen op het gebied van: zorg, werk, inkomen en opvoeding, waarbij vanuit gemeenschappelijke doelstellingen gericht op resultaat wordt gestuurd. De App helpt bij het (weer) actief deelnemen aan de samenleving en arbeidsmarkt.

  De inrichting van de Ik-Zelf App is voor deze verkenning opgehangen aan het onderwerp “Uit elkaar gaan”. Dit onderwerp resulteert in veel veranderingen in de levensomstandigheden van mensen, waarbij er vaak ook de uitdaging bestaat in de combinatie van in het opvoeden van kinderen en het realiseren van werk en inkomen. De App brengt een aaneenschakeling van informatie en dienstverlening (de keten) op maat in beeld.

  Om de juiste middelen op het juiste moment inzichtelijk te maken - in aansluiting op de persoonlijke omstandigheden van de App gebruiker - wordt gewerkt met de klantreis methodiek van Life Navigator. Hierbij worden middelen van buiten naar binnen gepositioneerd, waarbij de aansluiting en de toegankelijkheid naar de App gebruiker is geborgd door herkenbare problemen, situaties en vraagstukken als ingang te gebruiken. Deze zijn in co-creatie met de doelgroep bepaald, zodat draagvlak is geborgd en de App daadwerkelijk gebruikt wordt, zoals ook is aangetoond in deze verkenning. Zie ook: "Lancering van de Ik-Zelf-App in Zwijndrecht".

  Het doorontwikkelen van de App wordt opgepakt in samenwerking met meerdere gemeenten en de VNG, waarbij ook andere aspecten van zorg en welzijn worden ingevuld.

 •  

   

Volg ons