• Lancering Ik-Zelf app in Zwijndrecht
  Donderdag 29 oktober 2015

 • Wat is Ik-Zelf?

  Ik-Zelf is een mobiele app die helpt bij zelf keuzes te bepalen op het gebied van: zorg, werk, inkomen en opvoeding. Ik-Zelf ondersteunt bij het zoeken naar de juiste oplossingen, ondersteunt bij het nemen van effectieve beslissingen en het zetten van concrete stappen. Kortom: Ik-Zelf zet aan tot persoonlijk handelen. (Zie ook Zelfredzaamheid & zelfwerkzaamheid)

  Hoe werkt Ik-Zelf?

  Het vertrekpunt is altijd een bepaald thema (bijv. je relatie stoppen, voor de kinderen zorgen, aan het werk gaan, etc.). Binnen het thema krijg je te maken met vraagstukken, situaties of uitdagingen. Deze zijn in de App herkenbaar terug te vinden, zodat je hier vanuit stappen kunt ondernemen. Ik-Zelf maakt de ondersteuning persoonlijk aan de hand van vragen om vervolgens passende suggesties te doen, waarbij men zelf bepaalt hoe ze het willen aanpakken. Dit zet aan tot handelen en nieuwe beslissingen nemen. Uiteindelijk gaat het erom dat de gebruikers van Ik-Zelf zo kunnen werken aan verbetering van hun persoonlijke situatie.

  Op die wijze kan men (weer) actief deelnemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. In Ik-Zelf staat kwalitatieve informatie van officiële organisaties en instanties, zoals de gemeente, het wijkteam, sociaal raadslieden, het centrum voor jeugd en gezin, etc. Tevens staan er in de App suggesties over hoe andere in deze situaties hebben gehandeld en wat ze zelf hebben opgelost of voorkomen.

  Wie kan aan de slag met Ik-Zelf?

  De app richt zich in eerste instantie voornamelijk op (alleenstaande) ouders in Zwijndrecht. Veel doelen hebben daarmee te maken: hoe regel ik schoolvervoer voor mijn kind? Welke stappen moet ik nemen bij een scheiding?Maar ook: wat doe ik als mijn kind gepest wordt?

   

   

  Hoe zorg ik voor meer inkomen? Hoe ga ik om met schulden? Maar de app is ook voor andere doelgroepen erg handig. Bijvoorbeeld voor mensen die ondersteuning zoeken als ze het niet meer zien zitten of die zich thuis niet meer veilig voelen.

  Waar wordt Ik-Zelf gebruikt?

  Ik-Zelf is een unieke innovatie die nog niet eerder voor gemeenten is ingezet. De inrichting van Ik-Zelf is gemaakt in samenwerking met de inwoners van Zwijndrecht, de gemeente Zwijndrecht, de Sociale Dienst Drechtsteden, Bureau Sociaal Raadslieden, Centrum voor Jeugd en Gezin, Maatschappelijk werk (Vivenz), opbouwwerk (Diverz) en de sociale wijkteams (Vivera). Doordat de inhoud van Ik-Zelf in deze samenwerking is bepaald, is Ik-Zelf, volgens zegge van de gebruikers”” een App is waar je echt wat aan hebt!”.

   

  Deze pilot loopt nog door tot eind januari 2016, waarin de inrichting van de App verder wordt verbeterd en uitgebreid. De App is te downloaden via: www.ik-zelf-app.nl

  Ik-Zelf is voor als nog primair bedoeld voor (alleenstaande) ouders. Ook voor niet-alleenstaande ouders heeft Ik-Zelf voordelen en goede inzichten. Belangrijk is vooral dat met Ik-Zelf men actief kan deelnemen aan de samenleving: zelfredzaam, op eigen behoefte afgestemd, in eigen tempo en altijd en overal beschikbaar.

  Ik-Zelf is nu nog een prototype dat gemaakt voor en door de inwoners van de gemeente Zwijndrecht. De vermeldingen in de App leiden daarom naar mensen, organisaties en instanties in Zwijndrecht. De bedoeling is dat vanaf 2016 Ik-Zelf in meerdere gemeenten in Nederland beschikbaar gaat komen.

   

   

Volg ons