• Workshops

  De Workshops van Life Navigator helpen de deelnemers om de focus weer terug te brengen
  naar de Leefwereld en dat als uitgangspunt te nemen om zorg en welzijn slimmer te organiseren.

 • In de workshops wordt gewerkt met de Life Navigator methodiek, waarbij de persoonlijke situatie van de persoon het vertrekpunt is. U bepaalt de doelgroep en het thema voor de workshops, waarbij een workshop voor zowel individuen als ook organisaties kan worden ingezet. In de workshop wordt doelgericht - vanuit een vorm van vrije associatie - de leefwereld van een persoon in beeld gebracht. Het resultaat is een leefwereldbloem die de onderlinge correlaties en sociale waarden binnen de leefwereld inzichtelijk maakt. Door een analyse van de verschillende leefwereldbloemen, kan het krachtenveld - dat speelt in de verbinding met de systemen - en de impact naar beleid duidelijk worden gemaakt.

 • -  Effectief voor zowel gevraagd als ongevraagd advies
  -  Leefwereld en systeemwereld gaan elkaar versterken
  -  Integrale aanpak met een sociale en
     maatschappelijke betrokkenheid

  -  Resultaten bereiken vanuit intrinsieke motivatie
  -  Sturen met grip op regie en verantwoordelijkheden
  -  Gelijke kansen binnen clienten- inwonerparticipatie
    > Richt zich met name ook op de kwetsbare inwoner

   

 •  

   

   

  "Mooie methode om knelpunten rondom een persoon in kaart te brengen"
   

  In de samenwerking het verschil maken

  Dit workshopstraject heeft tot doel het aanbod en de (zorg)keten slimmer te organiseren, door de verbinding te maken tussen de systeemwereld en de leefwereld. Uitgaande van persoonlijke situaties wordt gezocht naar (maatwerk) oplossingen in samenwerking met het maatschappelijke en sociale netwerk. Lees meer:

   

   

  "Ik weet nu hoe ik verder moet, het is duidelijk en concreet"


  "De workshop was voor
  mij een kadotje"

   

   

   

  Pak je Kansen

  Een reeks van workshops om te helpen jezelf centraal te stellen, in plaats van de omstandigheden waar je in terecht bent gekomen. Je ontdekt welke kansen er zijn en je leert je niet te laten leiden door de beperkingen. Lees meer:

   

  In eigen kracht

  Een reeks workshops waarmee je de leefwereld van een individu centraal stelt, om vervolgens te kunnen duiden wat de persoonlijke (zorg)behoefte is, zodat de begeleiding, dienstverlening en andere ondersteuning hier goed op kunnen aansluiten. Lees meer:

   

  "De effectiviteit en snelle werking verraste mij"
   

  Samen kom je verder

  In deze workshop wordt je geholpen om te ontdekken wat wel en niet werkt en te bepalen: wat je nodig hebt om je leven te organiseren - zoals jij het wilt - en wie je daarbij kan helpen. Lees meer:

   

  "Het uitwerken van de vraag is erg leuk en geeft energie"
   

   

 •  

  Ook verzorgen wij workshops op maat.

  Bent u geïnteresseerd of wilt u een brochure over de werkwijze en mogelijkheden ontvangen?
  Neem contact met ons op: info@lifenavigator.nl

Volg ons