• Workshop aanbod


 • De burger "In eigen kracht"
  Co-creatie traject
  i.s.m. overheid, wijkteams en belangenorganisaties

  Een reeks van workshops waarmee je de leefwereld van een individu centraal stelt, om te ontdekken hoe je de begeleiding, dienstverlening en andere ondersteuning slimmer kunt organiseren. In het uitwerken van de leefwereld worden nieuwe waardevolle verbindingen ontdekt die niet alleen de kwaliteit (van leven) verbeteren, maar ook integraal binnen de (zorg)keten besparingen opleveren. Door de focus op effectiviteit en resultaat, ontdek je hoe kleine optimalisaties al vaak veel opleveren als je de verbinding maakt met de leefwereld. • In de samenwerking het verschil maken
  Coalitie traject
  i.s.m. overheid en koepelorganisaties

  De workshops in dit traject hebben tot doel het aanbod binnen de (zorg)keten slimmer te organiseren, door de verbinding te maken met de leefwereld. Het uitgangspunt is dat de uitvoering niet door het systeem wordt bepaald, maar door de informatie en omstandigheden binnen de leefwereld. Het gaat vaak over sociale waarden en kansen in de onderlinge samenwerking die het eigen aanbod ontstijgen. Door een coalitie te vormen van partijen in de (zorg)keten die een gezamenlijke doelstelling definiëren, zijn de resultaten die worden gerealiseerd binnen de leefwereld, direct te relateren aan het belang en aanbod van de deelnemende organisatie. Zo wordt het duidelijk welke onderlinge afspraken nodig zijn en hoe daarmee de resultaten geborgd kunnen worden. • Samen kom je verder
  Groeps-coaching bijeenkomst(en)
  i.s.m. de “Cafés” en andere lotgenoten initiatieven

  In deze bijeenkomst(en) wordt je geholpen om met elkaar te ontdekken wat werkt en wat je nodig hebt om je leven te organiseren zoals jij het wilt. Door ervaringen en kennis te delen help je elkaar om dat te bereiken, wat optimaal haalbaar is. In de sessies brengen we de persoonlijke leefwereld van de deelnemers in kaart en leggen de verbinding met de mogelijkheden, zodat je hiermee aan de slag kunt gaan. • Pak je Kansen
  Persoonlijk coaching traject
  i.s.m. zorgcoaches/begeleiders

  Een reeks van workshops om te helpen jezelf centraal te stellen, in plaats van de omstandigheden waar je in terecht bent gekomen. Je ontdekt welke kansen er zijn en je leert je niet te laten leiden door de beperkingen. Je gaat anders naar de situatie kijken en maakt de verbinding met je eigen doelen. Je creëert voor jezelf overzicht waarmee je in staat bent de regie (terug) te pakken en te ontdekken wat je echt nodig hebt. Met dat uitgangspunt gaan we samen bepalen hoe je dat kunt organiseren en wie daarbij kan helpen.

   

 •  

  Bent u geïnteresseerd of wilt u een brochure over de workshops ontvangen?
  Neem contact met ons op: info@lifenavigator.nl

Volg ons