• Ecosysteem stakeholders

 • Met Life Navigator realiseert u een platform dat kennis en content op een slimme manier aanbiedt en zo de zelfredzame mens ondersteunt in het maken van (belangrijke) keuzes. Zo biedt u elke klant persoonlijke service op maat, gebaseerd op hun eigen profiel.

  Life Navigator komt steeds meer te weten over de gebruiker en zo ontstaat een persoonlijk kennisplatform dat doelgericht advies en informatie levert. Door het inzicht in het gedrag van de consumenten worden passende services en producten aangeboden.

  De organisatie die Life Navigator inzet bespaart kosten, doordat de klant zichzelf helpt. De organisatie kan ook partners toevoegen aan het platform. Wanneer meerdere organisaties deelnemen kunnen nieuwe combinaties en samenwerkingen ontstaan en extra inkomsten worden gerealiseerd.

  Vanuit de Customer Journey 3.0 methodiek, binnen Life Navigator, heeft u de mogelijkheid om de klant te helpen bij het maken van keuzes.

  Zo kan de klant verleidt worden om de juiste keuzes te maken, waarbij rekening wordt gehouden met de algehele samenhang en onderliggende belangen van uzelf en uw business partners (ecosysteem). Life Navigator ondersteunt ook bij het maken van keuzes binnen vraag en aanbod. Hierbij wordt aangestuurd op het laten ontstaan van matches, waarbij belangen en samenhang worden afgewogen om de ideale lijn voor de klant en de betrokken stakeholders te bepalen.

  Zo kunnen mensen en bedrijven die nu nog niet een gekwalificeerde match hebben, op het spoor gezet worden om juist die keuzes te maken, waardoor als gevolg hiervan, deze matches wel gemaakt kunnen worden. Denk aan keuzes die leiden tot; het opdoen van ervaring, leertrajecten volgen, middelen aanwenden, nieuwe contacten leggen, initiatieven starten, etc. Waarbij vanuit Life Navigator in het speelveld van belangen en samenhang de juiste weg gevonden kan worden.

  Vanuit de Customer Journey 3.0 methodiek wordt dit krachtenveld bepaald, in samenwerking met u, uw partners en uw klant. Op deze wijze worden de kansen herkenbaar gemaakt en scherp gedefinieerd. Hierbij zijn verdienmodellen toepasbaar die een directe relatie hebben tot de waarde die uit de matches wordt ontleed. Business Partners kunnen hierin participeren en supporters kunnen geworven worden, vanuit een Buy-in naar de toekomstige services die ze vanuit dit platform kunnen onttrekken.

  Een dergelijk ecosysteem, dat matches realiseert vanuit de kennis over de onderliggende economie is zeer toegankelijk. Het maakt deelname laagdrempelig en realiseert vanuit het volume en loyaliteit een zeer interessante en evenwichtige propositie, naar uw klanten en business partners.

   

Volg ons