• Zorg en welzijn in aansluiting op de Leefwereld

  Ontdek de keuzes die passen bij jouw persoonlijke situatie
  en pak de regie over je eigen leven.

 • De tools van Life Navigator ondersteunen mensen bij de weg te vinden naar wat voor hun werkt. Op hun eigen wijze, uitgaande van hun persoonlijke situatie, behoefte en mogelijkheden. Zo kunnen ze bepalen welke keuzes voor hun van toepassing zijn en wat dit voor hun betekend, zodat ze de regie kunnen behouden over hun eigen leven. Er wordt een profiel opgebouwd, waarmee ze steeds beter geholpen kunnen worden. Er wordt daarbij de verbinding gemaakt met het sociale en het maatschappelijke netwerk. Er wordt zoveel mogelijk proactief aangestuurd op oplossingen die er toe doen.

  Mocht het daarbij nodig zijn om hulp of ondersteuning van andere in te schakelen, dan kan het profiel ook gebruikt worden voor het aanvragen en organiseren van ondersteuning, zorg of andere voorzieningen. Een dynamische formulieren interface zorgt ervoor dat formulieren zoveel mogelijk automatisch worden ingevuld en verwerkt.

  In het verlengde daarvan is de sturing op de uitvoering en transparantie bij de ondersteunende partijen mogelijk. Integratie met de systemen van overheid en zorgaanbieders zijn onderdeel van deze oplossing. Organisaties kunnen daarbij op maat, volgens hun eigen organisatievorm en werkwijze hun activiteiten uitvoeren. In samenwerking met alle betrokken partijen worden mensen optimaal en op maat geholpen, zodat onnodige complexiteit, problemen, vertragingen en kosten worden voorkomen.

   

 • Zoeken naar hulp en informatie over
  Zorg, Welzijn en Werk

  Met deze App

  - hoef ik niet voor alles te bellen en na te vragen
  - kost het mij minder tijd en telefoonkosten
  - vind ik meteen wat er voor mij van toepassing is

  www.ik-zelf-app.nl

 • Onze tools zijn gebaseerd op het Leefwereld-Kenniscomponent van Life Navigator
  en zijn toepasbaar in mobiele Apps en in de web-browser.

 • Zelfsturing met eigen regie (vanuit één loket): Vanuit de persoonlijke situatie ontdekken wat je kunt doen en wie daarbij kan helpen. Ondersteund door kennis en regels, proactief handelen en tijdig (bij)sturen. Ook toepasbaar voor ondersteunende en faciliterende partijen, vanuit hun rol gerelateerd aan de persoon die ze helpen. Zonder dat ze inzicht hoeven te hebben in de persoonlijke gegevens en achtergronden van die persoon, of dat zie hier navraag over hoeven te doen. Ze kunnen iemand direct helpen door te praten over onderwerpen, ondersteuning en diensten die van waarde zijn binnen de persoonlijke situatie.

  Dashboard: geconsolideerd overzicht van resultaten gemeten in de leefwereld, waarmee inzichten kunnen worden ontleend over de effectiviteit van het beleid – afgezet tegen de doelen – zodat deze kan worden geoptimaliseerd n.a.v. de ervaringen en resultaten in de praktijk.

  Formulieren: Vanuit het beveiligde persoonlijke profiel, dat wordt gevuld en verrijkt door het gebruik van de applicatie – die continu valideert en zo nodig hier navraag over doet - worden aanvraagformulieren en data structuren voor interfaces - zoveel en optimaal mogelijk - automatisch ingevuld, volgens de standaarden die daarvoor gelden. Zonder dat de client deze procedures en systemen hoeft te doorgronden of deze moet vertalen naar meerdere formulieren of verschillende aanvragen, al dan niet bij verschillende partijen.

  Takenlijst: Inrichten van de uitvoering met de rollen van de verschillende betrokken partijen en instellingen die met hun eigen systemen en werkwijzen. Rekening houdende met de locaties, werkplekken, rolverdeling, bevoegdheden, volgordelijkheid en status transities. Waarbij alle betrokken partijen in alle vrijheid de uitvoering van hun bedrijfsvoering kunnen organiseren. Bij elke stap in het proces dat volgt uit deze uitvoering, is alle betrokken informatie vanuit de bronsystemen consistent en actueel beschikbaar.

  Persoonlijk profiel:
  met optimale privacy, eigendom van en regie over de eigen gegevens, inclusief de mogelijkheid dat meerdere partijen ondersteunen in het bepalen van de juiste inhoud. Alleen met toestemming worden gegevens gedeeld, dusdanig dat ze toegepast kunnen worden binnen de kennis en regels gebruikt door deze partijen, zonder dat de gegevens zelf daarbij zichtbaar worden.

  Verbindingen:
  betrokken partijen etaleren het aanbad vanuit de vraag, waarbij professionals en ervaringsdeskundige kennis inbrengen over wanneer dit aanbod van toepassing is en hoe daarmee omgegaan dient te worden.

  Resultante:
  waarbij rekening gehouden kan worden met het beleid van de betrokken stakeholders en er gestuurd kan worden op de resultante in relatie tot de overkoepelende doelen, of dat er lering getrokken kan worden uit hoe het beleid in de praktijk tot uiting komt, zodat beleid kan worden bijgesteld om tot meer of betere resultaten te komen.

  Al deze tools worden - voor toepassing door alle betrokken partijen - vanuit een integraal component ingevuld en vormgegeven, waarbij processen niet van te voren vastliggen, maar waarbij vanuit kennis en regels een integrale oplossing wordt gerealiseerd, gebruik makende van eenduidige en herbruikbare definities, feiten en regels, waarmee invulling gegeven kan worden aan de processen die in de praktijk worden toegepast. (Inclusief de mogelijkheid om te integreren met informatie en hulpmiddelen - van derde partijen - die hierbij kunnen ondersteunen)

   


 •  

 • Doelgericht sturen op resultaat
                                                           

  Onze tools zijn door inrichting van het kennismodel op maat toepasbaar - uitgaande van uw doelstellingen -
  waarbij u bepaalt welke componenten en koppelingen worden ingezet.

 • Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op: sales@lifenavigator.nl

Volg ons