• Ecosysteem stakeholders


 • Met Life Navigator realiseert u een platform dat kennis en content op een slimme manier bij elkaar brengt en dat ondersteuning biedt in het maken van zinolle keuzes. 

  Life Navigator leert de gebruiker steeds beter kennen en zo ontstaat een gericht persoonlijk kennisplatform dat doelgericht advies en informatie levert.

  De betrokken organisaties besparen kosten, doordat samenwerking slimmer wordt georganiseerd en mensen beter gaan begrijpen wat ze echt nodig hebben. Organisaties ontdekken nieuwe vormen en kansen in de samenwerking, waardoor de focus meer bij de eigen kracht komt te liggen.

  Mensen kunnen verleidt worden om de juiste keuzes te maken, waarbij rekening wordt gehouden met de algehele samenhang en onderliggende belangen (ecosysteem). Life Navigator ondersteunt ook bij het verbinden van vraag en aanbod. Er wordt gestuurd op het laten ontstaan van verbindingen, waarbij belangen en samenhang worden afgewogen en de ideale lijn voor de client en de betrokken stakeholders inzichtelijk wordt.

  Mensen en bedrijven kunnen bij elkaar worden gebracht, door ze op weg te helpen - bij de keuzes die ze maken -  dusdanig dat men elkaar vind en ook de waarde van de verbinding duidelijk wordt. Denk aan keuzes die leiden tot; het opdoen van ervaring, leertrajecten volgen, middelen aanwenden, nieuwe contacten leggen, initiatieven starten, etc. Waarbij vanuit Life Navigator in het speelveld van belangen en samenhang de juiste weg gevonden kan worden.

  In de verbinding van de leefwereld en de systeemwereld wordt het krachtenveld bepaald, zodat ze elkaar kunnen gaan versterken. in samenwerking met elkaar worden de kansen en mogelijkheden duidelijk. Hierbij zijn verdienmodellen toepasbaar die een directe relatie hebben tot de waarde van de verbinding.

  Een dergelijk ecosysteem, kan de waarde van verbindingen evenwichtig capitaliseren, met een wederkerigheid voor de alle betrokken partijen. Deelname is laagdrempelig en vanuit volume en loyaliteit een zeer interessante en waardevolle propositie gerealiseerd.

   

Volg ons